Měření a testování

E1 analyzátor

V oblasti měřících zařízení a techniky se zabýváme vývojem elektronických zařízení pro kontrolu, měření a testování parametrů nově vyrobených zařízení. Dodáváme tak komponenty (HW) pro výrobní procesy ICT realizované jehlovými poly, funkční testování FCT a to včetně programového vybavení, které dokáže sledovat kvalitu, rychlost a tok jednotlivých výrobních procesů.

V oblasti sdělovací techniky a přenosových sítí, jsme se podíleli na vývoji zařízení pro sledování parametrů přenosových sítí. K zajištění vysoké kvality služeb jakéhokoliv zařízení v telekomunikacích, je nutné znát jejich aktuální stav a sledovat online kvalitu služeb a predikovat tak včas případnou poruchu, závadu, přetížení sítě nebo bezpečnostní problémy.
GSM/GPRS komunikační modul pro elektroměr.
Pro toto odvětví jsme vyvinuli několik dohledových testerů, které jsou používány v tranzitních ústřednách v Německu.

V neposlední řadě se zabýváme ve spolupráci se společností RYSTON Electronics s.r.o. vývojem komunikačních rozhraní pro modulární elektroměry pro domácnosti i průmysl a energetiku. V současné době se používají tři generace GSM/GPRS komunikačních výměnných modulů v oblastech ČR, kde je třeba pokrytí touto technologií pro vzdálený odečet spotřeby energie.