Ryston Electronics s.r.o.

Ryston Electronics s.r.o. Oddělení vývoje a výroby Ryston je tvořeno týmem vysoce kvalifikovaných techniků, vybavených moderními prostředky pro vývoj elektronických systémů. Jsme schopni spolupracovat se zákazníky na zákaznických projektech, kde se většinou prolíná fyzikální a technická analýza, variantní návrhy ověření a výběr optimální cesty, návrh elektrického schématu s přihlédnutím k dostupnosti součástek, technologickým možnostem a požadavkům, kombinovaný návrh motivu plošného spoje ve spolupráci s mechanickým řešením a designem, požadavky na výrobu a testování, servis a ekologii, příprava dat pro výrobu desek plošných spojů ve spolupráci s renomovanými domácími a zahraničními výrobci DPS, podpora osazování DPS – od ručního osazení vzorků po velkosérie v partnerských osazovnách, vývoj a aplikace testovacích přípravků po výrobě, podpora systému řízení kvality, evidence výrobků a jejich zpětné vysledování, včetně montáže dílů do celků, tvorba technické dokumentace, spolupráce s výrobcem při certifikaci a uvedení výrobku na trh, elektrické a teplotní zkoušky, servis a opravy a další činnosti.

Při návrhu používáme hlavně systém Mentor Graphics PADS, pro který si vytváříme vlastní knihovny sooučástek na základě technologických znalostí a spolupráce s výrobními partnery. Jsme schopni navrhnout desky plošných spojů v libovolných tvarech a rozměrech, pro běžné i speciální provozní požadavky, při splnění všech zákonných i zákaznických požadavků, a s přihlédnutím k preferenci zákazníka na nízkou cenu, nebo naopak na vysokou spolehlivost, na určité součástky či technologii, atd.

Dalo by se tedy říci, že naším hlavním produktem jsou na zakázku vyvinuté a vyrobené desky plošných spojů, obvykle se základním programovým vybavením (testy, vzorové obslužné programy, demo aplikace pro nastavení atd. Zpravidla je na desce nějaká zabudovaná inteligence: procesor s paměťmi, programovatelná logika a pod., a často výkonové obvody: napájecí zdroje, silové spínače, ovladače motorů a jiné mechaniky, měniče, to vše buď námi vyvinuté, anebo ve formě výkonových součástek a subsystémů od partnerských výrobců, hlavně jsou-li potřeba certifikáty kvality a bezpečnosti.

Kromě zákaznických designů a výrobků jsme vyvinuli a vyrábíme několik typů finálních výrobků: podvodní (potápěčské, jeskyňářské) lampy pro osvětlování a filmování, speciální svítilny pro profesionální potápěče a hasiče, modemy pro telefonní i pronajatá vedení, testovací přípravky, monitorovací a přístupové systémy pro evidenci docházky a přítomnosti osob v budovách, a další výrobky.