Copywriting (tvorba textů)

Psaní a tvorba textů, dnes velmi často označovaná jako copywriting, je činnost, kdy copywriter (písmák, reklamní textař) píše čtivé texty, které zaujmou návštěvníka a zvýší pravděpodobnost prodeje zboží nebo služby. Dobře napsaný, čitelný, poutavý a informačně obsáhlý text má nejlepší předpoklady přinášet úspěch pro prodejce i zákazníka.

Copywriting je služba zahrnující tvorbu textu ve formě:

Copywriting (tvorba textů)

  • MFA textu,
  • PR článků,
  • reklamních letáků a dalších tiskovin,
  • odborných článků a referencí,
  • popisků zboží pro eshopy.

Vzhledem k různým formám, pro které je copywriting (tvorba textů) určen, je cena závislá na více faktorech a pohybuje se zpravidla v rozmezí 200-500,-Kč/NS.

NS = tzv. normostrana, tedy 1800 znaků včetně mezer

Proč “copywriting” od nás?

  • ovládáme jazyk po gramatické i stylistické stránce,
  • sledujeme aktuální stav společnosti a trhu s reklamou,
  • přizpůsobujeme copywriting aktuálním potřebám zákazníka i trhu,
  • máme bohatou slovní zásobu a jsme kreativní,
  • máme schopnosti vcítit se do pocitu Vašich klientů.

Copywriting (neboli psaní úspěšných textů) je činností, při které copywriter píše text, který má vysoké šance upoutat pozornost čtenářů.